پایگاه شهید نظری خانیک

همزمان با هفته بسیج و در شب عید قربان مراسمی با شکوه به یاد شش شهید روستا در مسجد روستا برگزار گردید.

تصاویری از این مراسم